Inhoudelijke opgave

From Noordoostpolder samenwerkingswijzer
Inhoudelijke opgave
Waaruit bestaat de kernopgave? Wat willen wij en/ of initiatiefnemers realiseren?
 • Vraagstuk
 • Uitdaging
 • Ambitie

Hoe kun je de inhoudelijke opgave typeren en afbakenen?

Opgave.png
Opgave.png
Opgave.png

De opgave is het streven een gewenste situatie te realiseren én het leveren van de hiervoor benodigde inzet. De opgave is te doen wat nodig is om de gewenste situatie te realiseren. De opgave heeft hier verschillende functies. Ten eerste, het bieden van focus en richting. De opgave stuurt alles wat je doet. Ten tweede, het verbinden van partijen aan de hand van een gemeenschappelijk richtpunt. Ten derde, het smeden van samenwerking en het mobiliseren van energie om de gewenste situatie ook werkelijk te realiseren.

 1. Wat is de kernopgave? Wat is de aanleiding, hoe luidt het vraagstuk of de problematiek? Met welke maatstaf wordt de problematiek beoordeeld? Wat zijn de oorzaken?
 2. Hoe is de kernopgave afgebakend: wat valt er (vooralsnog) wel en niet onder?
 3. Is er al zicht op het ambitieniveau waarop de kernopgave wordt aangepakt? Ligt deze ambitie al vast of moet dit nog worden bepaald?
 4. Welke effecten beogen we met de opgave? Waar stuur je op?


Verdieping: Sturen op maatschappelijke effecten

De Prestatieladder kan je helpen bij het scherp stellen van de resultaten waar het je om te doen is (beoogde eindresultaten) en te bereiken tussenstappen hiervoor (tussentijdse resultaten of mijlpalen).

 • Wat is er gerealiseerd als we succesvol zijn?
 • Wat kunnen we al doen en welke (eerste) resultaten hebben we dan?
 • Op welke resultaten kunnen we elkaar aanspreken – wie doet wat wanneer met welk resultaat?


Resultaten kunnen gaan over het inhoudelijke vraagstuk, over de prestaties in het proces, maar ook over de samenwerking met andere partijen.
Hoe hoger op de ladder des te betekenisvoller of zingevender het resultaat!!

Prestatieladder.png
Prestatieladder.png
Prestatieladder.png


De focus is primair gericht op de beoogde maatschappelijke effecten: wat zijn zichtbare of herkenbare gevolgen in de samenleving?

 • Bovenaan de ladder staat wat je wilt bereiken en meer naar de onderkant komt in beeld wat je hiervoor gaat doen en welke middelen je hiervoor over hebt. Je hebt een prestatie geleverd als je iets hebt gerealiseerd – als je een beoogd resultaat ook hebt bereikt (als gevolg van jouw inspanning): van het realiseren van het zingevend eindeffect tot het werkelijk ter beschikking stellen van middelen.
 • Er is sprake van een ‘finale keten’: van middel, naar tussendoel tot einddoel. Bovenaan de ladder staat het zingevende einddoel, meer naar onderen gaat het om tussendoelen en aan de onderkant van de ladder gaat het om middelen.

Zie voor verdere verdieping de wiki over Opgaven gestuurd werken.

Langs welke weg kan realisatie van de kernopgave plaatsvinden?


 1. Wat zijn kansen en barrières voor de realisatie van de kernopgave?
 2. Zijn er al oplossingsrichtingen in beeld om de kernopgave te realiseren? Welke zijn dat in grote lijnen? Liggen deze vast of staan deze nog open?


Verdieping: checklist kansen en barrières

Om een opgave te realiseren, kan het nuttig zijn goed zicht te hebben op kansen en barrières. Welke zaken kunnen helpen en welke zaken hinderen juist de realisatie van de opgave? Het gaat er vervolgens om dit inzicht te vertalen in daden:

 • Wat zijn kansen en hoe kan je die verzilveren?
 • Wat zijn barrières en hoe kan je die beslechten of daar omheen te werken?

De onderstaande checklist met kansen en barrières dient ter inspiratie. Je kunt deze naar eigen inzicht gebruiken en aanvullen. Elk aandachtspunt kan meerdere kansen of barrières opleveren:

Kansen en barrieres0.png
Kansen en barrieres0.png
Kansen en barrieres0.png
Kansen en barrieres1.png
Kansen en barrieres1.png
Kansen en barrieres1.png
Kansen en barrieres2.png
Kansen en barrieres2.png
Kansen en barrieres2.png
Kansen en barrieres3.png
Kansen en barrieres3.png
Kansen en barrieres3.png
Kansen en barrieres4.png
Kansen en barrieres4.png
Kansen en barrieres4.png


Zie voor verdere verdieping de wiki over Opgaven gestuurd werken.

Kun je een initiatief verbinden met gemeentelijke doelstellingen?


 1. Past een maatschappelijk initiatief binnen één of meerdere gemeentelijke doelstellingen?
 2. Kan een initiatief gemeentelijke doelstellingen versterken of ondersteunen? Kunnen we een maatschappelijk initiatief met eigen doelstellingen of opgaven combineren zodat het meer betekenis krijgt?

Hoe kun je een maatschappelijk initiatief beoordelen?


Als een maatschappelijk initiatief zich aandient, hoe spelen we daar dan op in?
 1. Gaan we er op in?
 2. Gaan we het initiatief versterken?
 3. Gaan we het initiatief afremmen?


Verdieping: waarderen of afkeuren van maatschappelijke initiatieven?
Waarderen afkeuren.png
Waarderen afkeuren.png
Waarderen afkeuren.png

De werkwijze: Hoe te realiseren?

[[De werkwijze# Verkennen| Verkennen]]

{{#cargo_store:_table=Managed |Version=1.0 |Version_notes=* Initial version |Managed_item_name=De werkwijze/Inhoudelijke opgave |Managed_item_type=Page |Wikibase_name=Noordoostpolder samenwerkingswijzer |Server_name=noordoostpolder.samenwerkingswijzer.nl |Creation_date=9 May 2017 03:45:47 |Modification_date=12 May 2017 17:49:15 |Item_authors=User:Bart Litjens PPS, User:Lonneke van Oort |Item_creator=User:Bart Litjens PPS }}

|Version=1.0 |Version_notes=* Initial version |Managed_item_name=De werkwijze/Inhoudelijke opgave |Managed_item_type=Page |Wikibase_name=Noordoostpolder samenwerkingswijzer |Server_name=noordoostpolder.samenwerkingswijzer.nl |Creation_date=9 May 2017 03:45:47 |Modification_date=12 May 2017 17:49:15 |Item_authors=User:Bart Litjens PPS, User:Lonneke van Oort |Item_creator=User:Bart Litjens PPS }}

|Version=1.0 |Version_notes=* Initial version |Managed_item_name=De werkwijze/Inhoudelijke opgave |Managed_item_type=Page |Wikibase_name=Noordoostpolder samenwerkingswijzer |Server_name=noordoostpolder.samenwerkingswijzer.nl |Creation_date=9 May 2017 03:45:47 |Modification_date=12 May 2017 17:49:15 |Item_authors=User:Bart Litjens PPS, User:Lonneke van Oort |Item_creator=User:Bart Litjens PPS }}

|Version=1.0 |Version_notes=* Initial version |Managed_item_name=De werkwijze/Inhoudelijke opgave |Managed_item_type=Page |Wikibase_name=Noordoostpolder samenwerkingswijzer |Server_name=noordoostpolder.samenwerkingswijzer.nl |Creation_date=9 May 2017 03:45:47 |Modification_date=12 May 2017 17:49:15 |Item_authors=User:Bart Litjens PPS, User:Lonneke van Oort |Item_creator=User:Bart Litjens PPS }}

|Version=1.0 |Version_notes=* Initial version |Managed_item_name=De werkwijze/Inhoudelijke opgave |Managed_item_type=Page |Wikibase_name=Noordoostpolder samenwerkingswijzer |Server_name=noordoostpolder.samenwerkingswijzer.nl |Creation_date=9 May 2017 03:45:47 |Modification_date=12 May 2017 17:49:15 |Item_authors=User:Bart Litjens PPS, User:Lonneke van Oort |Item_creator=User:Bart Litjens PPS }}