Welkom bij de Samenwerkingswijzer Noordoostpolder!

From Noordoostpolder samenwerkingswijzer
Welkom bij de Samenwerkingswijzer Noordoostpolder!

Start

Met de onderstaande figuur kun je navigeren naar de verschillende onderdelen van de Samenwerkingswijzer. Klik op het gewenste onderdeel dat je wilt bezoeken. Je komt hier altijd terug via de 'Home' knop of door op het logo van de gemeente te klikken (bovenaan het scherm).

Sturen en controlerenLeer- en inspiratieomgevingOverzicht over alle initiatievenDe werkwijzeLevende en betekenisvolle democratieSmeden en formeren van samenwerkingMaatschappelijke opgavenInitiatiefnemers en partners uit de samenlevingProfessionalsRaad en collegeFiguur Startpagina Samenwerkingswijzer.png
About this image
Sturen en controlerenLeer- en inspiratieomgevingOverzicht over alle initiatievenDe werkwijzeLevende en betekenisvolle democratieSmeden en formeren van samenwerkingMaatschappelijke opgavenInitiatiefnemers en partners uit de samenlevingProfessionalsRaad en collegeFiguur Startpagina Samenwerkingswijzer.png
About this image
Sturen en controlerenLeer- en inspiratieomgevingOverzicht over alle initiatievenDe werkwijzeLevende en betekenisvolle democratieSmeden en formeren van samenwerkingMaatschappelijke opgavenInitiatiefnemers en partners uit de samenlevingProfessionalsRaad en collegeFiguur Startpagina Samenwerkingswijzer.png
About this image

Wat is de Samenwerkingswijzer?

Het doel van de Samenwerkingswijzer is het ondersteunen en stimuleren van een permanent leertraject “Kwaliteit van bestuur en professionalisering van de organisatie”.

De Samenwerkingswijzer is nooit af. Deze groeit dynamisch tijdens het gebruik in de praktijk!

Meer informatie

Met de Samenwerkingswijzer wil gemeente Noordoostpolder:
(1) Sturen op de kwaliteit van participatie en samenwerking

 • Declareren van doelstellingen die de raad belangrijk vindt/ wil realiseren.
 • Sturen op kwaliteitsmaatstaven waaraan de gemeente ook zelf wil/ moet voldoen.
 • Een ontwikkelagenda: wat te realiseren en hoe?
 • Controleren en evalueren of het lukt de gewenste doelen en kwaliteit te realiseren.


(2) Organiseren van het proces en toewerken naar een gemeenschappelijke werkwijze.

 • Ontwikkelen en vastleggen van werkwijzen om tot goede participatie en samenwerking tussen het gemeentebestuur en de samenleving te komen.
 • Proces op maat: per situatie kan een ander proces aangewezen zijn.
 • Het gewenste externe samenspel vertalen naar intern samenspel: werkwijze raad, samenspel raad, college en ambtelijke organisatie.
 • Beschrijven van praktisch toepasbare procedures en stappen voor specifieke praktijksituaties.


(3) Een inspiratie en leeromgeving bieden.

 • Opbouwen en doorontwikkelen van een professionele werkwijze (met het oog op ambtelijke ondersteuning van het bestuurlijke proces en de samenwerking tussen bestuur en samenleving).
 • Gereedschap en instrumenten voor het realiseren van de gewenste kwaliteit, het organiseren van de gemeenschappelijke werkwijze en innovatie in werkwijzen.
 • Leren van voorbeelden uit de eigen praktijk en van andere gemeenten.Wat is samenwerking?

Samenwerking kan allerlei vormen aannemen, maar gaat altijd over het bundelen van krachten om eigen (en gezamenlijke) opgaven te realiseren. Samenwerking is ook te zien als co-creatie of coproductie.

Wat is de samenhang van samenwerking met burgerparticipatie, overheidsparticipatie en doe-democratie?

Verdieping
Definitie 1.png
Definitie 1.png
Definitie 1.png
Definitie 2.png
Definitie 2.png
Definitie 2.png
Definitie 3.png
Definitie 3.png
Definitie 3.png