Maatschappelijke opgaven

From Noordoostpolder samenwerkingswijzer
Maatschappelijke opgaven
Samenwerking en participatie staan in dienst van het realiseren van maatschappelijke opgaven. De opgave is het streven een gewenste situatie te realiseren én het leveren van de hiervoor beodigde inzet. De opgave is te doen wat nodig is om de gewenste situatie te realiseren. De opgave heeft hier verschillende functies.
  • Ten eerste, het bieden van focus en richting. De opgave stuurt alles wat je doet. De opgaven zijn bepalend voor hoe je de organisatie vorm geeft.
  • Ten tweede, het verbinden van partijen aan de hand van een gemeenschappelijk richtpunt.
  • Ten derde, het smeden van samenwerking en het mobiliseren van energie om de gewenste situatie ook werkelijk te realiseren.

Wat is een opgave?


Opgave.png
Opgave.png
Opgave.png

De opgave is de gewenste situatie (in de samenleving) waar je een bijdrage aan wilt of moet leveren om deze te realiseren. De term "opgave" is net wat anders dan een doel. Een doel is het voornemen een gewenste situatie te realiseren. Een doel beperkt zich tot een wensbeeld voor de toekomst en het uitspreken van de intentie om deze te realiseren. Met de term opgave zet je jezelf in de stand om dit wensbeeld ook werkelijk te realiseren: welke bijdrage wil of moet je waarmaken om van de huidige situatie tot de gewenste situatie te komen? Een opgave kan zich richten op één doel, maar ook op meerdere doelen. De opgave is ook te omschrijven als de bijdrage die je wilt of moet leveren aan de realisatie van een of meer doelen. Een opgave kan van alles zijn, zoals:

  • het vitaliseren van een winkelcentrum;
  • het vergroten van de zelfredzaamheid van bepaalde groepen bewoners.


Hoe kun je een opgave duiden?
Hoe kun je een opgave duiden.png
Hoe kun je een opgave duiden.png
Hoe kun je een opgave duiden.png

Er zijn opgaven in allerlei soorten en maten. De aard, de omvang en de moeilijkheidsgraad van de opgave kan verschillen. Je kunt een opgave op verschillende manieren duiden.

Zie voor verdere verdieping de wiki over Opgaven gestuurd werken.


Aan welke opgaven werken we in Noordoostpolder?


Aan welke doelen en opgaven werkt gemeente Noordoostpolder? Het is handig om goed overzicht te hebben:

  • Voor de gemeente: aan de realisatie van welke opgaven of doelen kan een initiatief een bijdrage leveren?
  • Voor initiatiefnemers uit de samenleving: hoe kunnen zij hun initiatief verbinden aan doelen en opgaven van de gemeente?


Overzicht van doelen en opgaven waar gemeente Noordoostpolder aan werkt